Udział w konferencji jest płatny.

* Pytania z gwiazdką są obowiązkowe

Imię i nazwisko: * 
Jestem: * 


Inne (wpisz):
 
 
Adres do korespondencji:
   
Ul. i nr domu: * 
Kod i miasto: * 
Województwo: * 
Kraj: * 
Telefon: * 
   
E-mail: *  
 
Udział w konferencji:  
    
Akceptacja regulaminu:  

Zgodnie z art. 24 ustawy z dn. 29/08/1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych zbieranych w celach rejestracji konferencji na temat autyzmu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik udostępnia dane osobowe dobrowolnie.

Zapoznałem się z treścią niniejszego oświadczenia i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie rejestracyjnym, na cele własne organizatora w ramach jego działalności gospodarczej.